Девет европейски столици, сред които и София настояват в общо писмо за намаляване на замърсяването от транспорт.

София, Рим, Париж, Амстердам, Мадрид, Копенхаген, Виена, Брюксел и Хелзинки изпратиха общо писмо до европейските институции, в което се настоява за въвеждане на единни мерки за намаляване замърсяването на въздуха от транспорт.

Писмото е изпратено едновременно до Съвета на ЕС и до Европейската комисия. Кметовете на градовете отбелязват, че транспортът е един от секторите, при които количествата на емисиите на парникови газове продължават да нарастват.

Основните действия, за които кметовете на градовете настояват са до края на годината да бъде финализирана европейската реформа за типово одобрение, като бъдат въведени задължителни автомобилни тестове на европейско и национално ниво. Иска се и строг надзор от организациите, отговорни за контрол върху тестовете на емисии на превозните средства на национално ниво.

Второто от приоритетните им искания е да се изработят общи стандарти за допустимите емисии на въглероден диоксид с хоризонт 2025 г. и 2030 г. Третото изискване на кметовете е да се допълнят съществуващите регулации за въглеродни емисии от автомобили.