След два неуспешни опита Областна дирекция „Земеделие“ намери наемател за трите парцела с обща площ 1206 декара, стопанисвани допреди няколко години от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“. Първите два търга за отдаване на терени от Държавния поземлен фонд преминаха без за тях да бъде подадена нито една оферта. Разумно обяснение за липсата на интерес така и не се намери и имаше вероятност парцелите, гледани по всички правила на земеделската наука, да останат необработвани. Стопанин за тях обаче се намери на третия търг - това е фирма „Агро Стар“ на председателя на фермерския съюз „Дунавско зърно“ Красимир Вълев. Тя бе единственият кандидат за нивите и спечели наддаването с оферта за минимално определената цена от 60 лева за декар. 
Бяха подадени още две предложения за малки парцели от 14 и 4 декара в землищата на Чилнов и Щръклево, за които също нямаше наддаване.
За „Утро“ Красимир Вълев сподели, че тъй като вече е ноември, само ще разоре земята, като засее получените 1206 дка напролет със слънчоглед или царевица. Той вече e платил годишния наем от 72 хил. лева, така че цялата процедура е финализирана. Вълев бе един от фермерите, останали крайно изненадани, че за тази златна и окрупнена земя няма никакви оферти и още преди месец заяви намерението си да наддава за нивите, ако бъдат предложени отново.
Тази година държавата пласира около 16 хил. декара земя в Русенско, повечето от които за срок от 5 години. Постигнатите ренти на търга варираха от 60 до 110 лева, като за отделни по-малки терени имаше още по-бомбастични цени. Така от тях в бюджета ще влязат над 1 млн. лева годишно.