Развъдните асоциации получиха подкрепа от близо 5,5 млн. лева по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“ изплати 5 496 570 лева на 48 развъдни организации. Сред тях са три регистрирани в Русе сдружения - Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България, Асоциация за развъждане на млечни породи овце и Асоциация за развъждане на млечни породи кози.
Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните, съобщава ДФ „Земеделие“.