Зарибяване на водоем, развъждане на риба и осигуряване на условия за спортен риболов в землището на Кривина предвижда проект на столичната фирма „Киара КМ“ ЕООД. За целта ще се използва стара корекция на река Янтра с площ малко над 22 дка. До 2008 г. имотът се е експлоатирал като рибарник, но след това не е отдаван под аренда и в последните 7 години е бил оставен без надзор. 
Основните видове риба, които ще се отглеждат, са шаран, толстолоб, бял амур и сом. Предвижда се от рибарника да се получи около 2 тона риба.
Достъпът до рибарника е осигурен от съществуващ полски път. За възстановяване на водоема ще се използват естествени природни материали за поставяне на временни дървени стоянки за спортен риболов. Около 1 дка ще остане незаграден за могат дивите животни да пият вода.