Садково стопанство за култивиране на есетрови видове ще бъде изградено в язовир „Баниска“, научи „Утро“. Инвестиционното намерение е на фирма „Бяла Фиш“, с. Копривец. Неин собственик и управител е Стефан Стефанов, който притежава и управлява и известната фирма „Ел Русе“.
През миналата година язовирът бе отдаден под наем на търг за следващите 10 години. Водоемът е с площ 1107 декара, като садките /плаващи мрежести клетки - б.р./ ще се изградят върху част от него и ще се разполагат върху 55 дка в северната му част, в близост до язовирната стена.
Ще се отглеждат есетрови и пъстървови видове риба включително и за добив на черен хайвер. Капацитетът на производството ще варира от 60 до 85 тона годишно.