Зам.-председателят на ДПС и вносител на новия закон за Сметната палата обявява в писмо до медиите, че твърденията, че иска да оглави Сметната палата, не са верни.

"Аз съм народен представител, чувствам се компетентен за работата, която извършвам, като председател на бюджетната комисия в 42-ото Народно събрание и единственото ми желание е да изпълня ангажиментите си към избирателите", заявява Цонев, съобщиха от пресцентъра на движението.

"Тези слухове са примитивен опит внесеният от мен и колегите ми нов закон за Сметната палата да бъде редуциран до лични амбиции. Доказателство за думите ми е чл. 5 от проектозакона в ал. 2, точка 2 – който казва: За председател и членове се избират лица, които: не са били членове на правителството, народни представители, ръководители на централен или местен орган през последните три години, предхождащи избора", подчертава вносителят на новия закон за Сметната палата.

"Това е текст, който аз съм написал и подписал. Целта на законопроекта е да подобри работата на върховния одитен орган на страната чрез възстановяване колективния модел на функциониране, какъвто е бил през цялата история от създаването си през 1880 година", посочва Цонев.