Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" направи изследване сред учителското съсловие какво е усещането им за обема на бумащината, която им е вменена и резултатите са категорични за непрекъснатото й нарастване. 97,6 процента от анкетираните заявяват, че е налице задълбочаване на административното натоварване и само 1,5 процента от тях усещат облекчаване. Това проучване безапелационно доказва катализирането на процеси, които променят мисията и визията на учителската професия и увеличават липсата на интерес към работата на педагога, се посочва в съобщение от учителския синдикат.

В него се казва, че друго изследване на Синдиката "Образование" към "Подкрепа" и на КНСБ е установило и един типично български феномен - претоварване на педагогическите специалисти с всякакъв род дейности, които достигат до 60 часа седмично натоварване при изпълнение на всичките им задължения по длъжностна характеристика и извън нея. Този порок на образователната система генерира два много видими процеса. "Първият е за бързото прегаряне на българския учител и загубата на ефективност в дейността му в последните пет-десет години от неговата 35+ години учителска кариера.

Вторият процес, който набира скорост с увеличаване на бумащината, е превръщането на българския учител в "кредитор" на образователната система", посочват от синдиката. И уточняват, че това се получава поради несъвършенството на съответните наредби в системата, които мерят месечното и годишно натоварване от пряката преподавателска заетост /работата на учителя с ученици в учебен час - например 21 часа седмична норма за учител в начален етап или 648 часа годишна норма за учител по математика/. Освен тези часове обаче учителят има задължения, които му отнемат многократно повече време за дейности, за които не се дължи трудово възнаграждение.

Българският учител "дарява" на образователната система и българското общество своя безвъзмезден труд, който е половината и повече от свършената от него работа, коментират от синдиката.

Излизането от тази сложна и абсурдна ситуация не би било проблем, ако има сериозно и отговорно отношение към дефинираната като приоритет от ЕС професия - "Учител - професия на бъдещето". Затова трябва в рамките на националния социален диалог да се формира политика на компенсаторни механизми към професията на учителя. Трябва да се мери коректно реалното работно време на учителя и да се заплати, съобразно изработеното, до 60 часа седмично, заявяват от синдиката. И отбелязват, че "сега учителят по математика, например получава трудово възнаграждение само за 18 часа седмично".

За пореден път Синдикатът "Образование" апелира приоритетът "образование" да придобие пълнокръвен и практически смисъл, а професията на учителя и неговите организации наистина да се поставят в центъра при изграждане на образователните политики, се посочва в съобщението.