Делът на българите, които се заемат с предприемачество, остава сред най-ниските в света, а желаещите да се занимават с такава дейност намаляват, въпреки признатия й висок обществен статус. Това са изводите от втория национален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България.
Едва от 52,9% от пълнолетното население в България гледат на предприемачеството като на добър кариерен избор в сравнение с 57,5% година по-рано. 66,9% (71,5% през 2015 г.) се съгласяват, че успешните предприемачи се ползват с висок статус в България, а 40,7% (49,3% през 2015 г.) смятат, че към предприемачеството има регулярен медиен интерес. Истинската опасност тук е, че предприемачеството може да е изпаднало още по-надолу в националния дневен ред и че този ранен знак би могъл да индикира отслабваща подкрепа и приемане на предприемачеството като двигател за скока на производителността, който българската икономика трябва да направи, за да скъси дистанцията в конкурентоспособността в сравнение с държавите с високи доходи, се казва в доклада.
През 2016 г. нивото на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в България е 4,8% (3,5% през 2015 г.), което включва 2,6% от пълнолетното население, занимаващо се с възникващи предприемачески начинания, и още 2,2% нови собственици на бизнес. При всички положения тези стойности са сред най-ниските в света. 
Броят на потенциалните предприемачи е изключително малък - 7,1% (5,3% през 2015 г.), не само в сравнение с трите референтни групи, но и в глобален мащаб. Несъмнено и сравнително ниските нива на възприятията за възможности, и слабите индивидуални способности (включващи както уменията, така и увереността в собствените качества) обясняват резултатите в случая с България. По-задълбоченият анализ разкрива недостатъци в бизнес средата, тъй като респондентите откриват съвсем малък брой печеливши бизнес възможности, твърдят анализаторите.
В доклада се отчитат и положителни тендеции. През 2016 г. 21,0% (15,8% през 2015 г.) от пълнолетното население на България забелязват добри възможности за започване на бизнес в района, в който живеят. Този резултат е значително по-нисък от съответните стойности за Гърция и Турция, но оптимистите се увеличават - 39,7% (35% през 2015 г.) от населението смята, че има умения да се впуснe в такова начинание. 
Националните проценти съобщени нива на страх от провал (25,1%) са под средната стойност от 33,0% за нивата на групата за инвестиционно обусловените икономики. Интересно е, че независимо от много ниските нива на предприемачество в начална фаза в България, сравнително голям процент от тези предприемачески инициативи успяват да оцелеят достатъчно дълго, за да станат утвърден бизнес.
Най-предприемачески активната възрастова група е тази на 25-44-годишните, като групата на 18-24-годишните демонстрира почти също толкова висок процент на участие, както подгрупата на 35-44-годишните.