Ако някъде из чекмеджетата ви вкъщи все още се търкаля бонова книжка от масовата приватизация, си струва да видите какво пише в нея - това може да ви донесе над 2500 лева. Разбира се, това е в най-добрия случай, много по-вероятно е да се окаже, че не струва нищо. Проверката може да се окаже сложна, тъй като от масовата приватизация вече са минали над 20 години и много от някогашните приватизационни фондове са сменили имената си, а някои са прекратили съществуването си. В момента от 81 приватизационни фонда /ПФ/ на Българска фондова борса се търгуват 55, за които могат да се вземат някакви пари. 
Най-големи късметлии ще бъдете, ако в боновата книжка пише „Централен ПФ“, София, код СЕНФ1. Днес той се казва „Стара планина холд“, за 20 години е увеличил капитала си със собствени средства 12 пъти, така че боновата книжка носи не 25 акции, както пише в нея, а 25х12=300 акции. В момента те се търгуват на борсата по 8 лева, което прави 2400 лева. Освен това, имате да получавате и дивиденти за последните 5 години, които са в размер на 166 лева. Или общо 2566 лева.
В не толкова добрите случаи боновата книжка би струвала няколкостотин лева. ПФ „Албена инвест“, код АЛБФ1, вече не съществува, но срещу 25 акции от него всеки е получил 5 акции в „Албена“ АД, които се търгуват по около 62 лева. ПФ „България“, код БУЛФ1, е увелил капитала си 6 пъти и 25-те акции са станали 150. В момента те вървят по около лев. ПФ „Доверие“, код ДОВФ1, днес е „Доверие Обединен Холдинг“ АД, капиталът е увеличен два пъти и 50-те акции струват към 110 лева.
За да продадете акциите от старата си бонова книжка, трябва да се обърнете към инвестиционен посредник и да заплатите такса от порядъка на 20 лева, така че е възможно сделката да не си струва. Уви, повечето някогашни приватизационни фондове не са се справили много добре. От тези 55 търгувани все още фонда, само за десетина може да се каже, че парите от продажбата ще покрият разходите. 
Някои от някогашните ПФ вече не са публични дружества и не се търгуват на борсата. Акциите от тях все още имат някаква стойност, но продажбата им става по ред, определен от самото дружество и на цена, която не е пазарна. 
В най-лошия случай някогашният ПФ е прекратил съществуването си и акционерите му могат само да пият по една студена вода. В тази група е и нашият „Русенски“ ПФ, превърнал се по-късно в „Русе Холдинг“, но ликвидиран още в далечната 2000 г. 
Хаосът след изминалите 20 бурни години е голям и доскоро нямаше институция, която да даде нужната информация на множеството обикновени хора, които са далеч от финансовите пазари и не могат да следят за всички преобразования. Само преди седмица обаче Комисията за финансов надзор пусна телефонна линия за консултации, на която ще могат да се получат отговори на тези въпроси. На телефон 0800 40 444 от 9:00 до 17:30 часа в работни дни компетентни сътрудници на Комисията ще отговарят на въпроси относно правата на гражданите в отношенията им със застрахователните компании и пенсионноосигурителните дружества, търговията на капиталовия пазар и боновите книжки от масовата приватизация. Поне така обещават от регулатора.
Всъщност, може би повечето хора ще бъдат в още по-сложна ситуация, тъй като е много вероятно боновата книжка (тяхна или на родителите им) да не се е запазила през тези години, така че да не е ясно има ли изобщо останала такава или не. Това положение не е безнадеждно, тъй като цялата информация се пази в Централния депозитар, откъдето може да се поръча справка. Това обаче ще струва пари, които най-вероятно няма да могат да се върнат дори ако се намери нещо. Освен ако сте сигурни, че в боновата книжка е имало акции на „Централен ПФ“ или някое от приватизираните тогава фирми, които още се търгуват на фондовата борса.