Съдии от девет административни съдилища в страната и прокурори от Окръжна прокуратура в Русе ще проведат двудневно обучение по тълкуване на прилагането на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Ще се разгледат изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и превантивни компенсаторни средства за защита от нарушения на правата по Конвенцията за правата на човека и основните свободи. Лектор на работната среща на 26 и 27 октомври ще бъде съдията от Върховния административен съд Таня Куцарова.