Срещите с русенската общественост за обсъждането на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на магистралата Русе-Велико Търново вече са насрочени и се подготвят. Те ще се проведат в шест русенски общини, а местните жители ще могат да кажат мнението си по предложените варианти - откъде и как да минава бъдещата магистрала. Първото обществено обсъждане ще е на 29 ноември от 14 часа в сградата на общинската администрация в Ценово. В него ще могат да се включат жители на селата Ценово, Белцов, Пиперково и Долна Студена. Същия ден от 16.30 ч докладът за ОВОС ще бъде представен и в община Бяла, тъй като трасето обхваща Бяла и селата Стърмен, Полско Косово, Пет кладенци и Пейчиново. За 30 ноември са подготвени срещи в общините Борово, Две могили и Иваново съответно от 10, 13 и 16 часа. В община Борово проектът ще засегне селата Екзарх Йосиф и Обретеник, Горно Абланово и Борово. Най-много промени ще има в ивановските села - Иваново, Красен, Божичен, Щръклево, Пиргово, Кошов, Тръстеник и Мечка. В обсъждането на доклада могат да се включат и жителите на Две могили, Бъзовец и Батишница. В първия ден на декември от 9.30 ч обществено обсъждане е насрочено в община Русе, като проектът засяга градовете Русе и Мартен и селата Николово и Басарбово. 
Докладът може да бъде разгледан предварително на сайта на Пътната агенция. През август читателите на „Утро“ бяха информирани за решението на авторите на ОВОС - софийската фирма „Данго Проект Консулт“ за избор на трасето на бъдещата магистрала. То ще окаже незначително въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, както и върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в тях. Писмени становища могат да се представят в Пътната агенция в София и на срещите за обществено обсъждане.