Най-големият френски инвеститор в България – „Монтюпе“, ще търси кадри на два кариерни форума тази седмица, съобщиха от компанията. Световният лидер в производството на алуминиеви изделия за автомобилната индустрия ще участва в „Дни на кариерата“ на 17 и 18 октомври в Технически Университет София, иницииран от JobTiger и в салон „Обучение и професионална реализация“ на 20 и 21 октомври в Гранд Хотел София, организиран от Френския институт и Агенция Campus France Париж. 
Първият форум осигурява възможността за директен контакт между фирмите-работодатели и студентите, проявяващи интерес и желание за развитие в България. Форумът ще включва дискусии, демонстрации и казуси със заинтересованите студенти. Вторият е част от глобалната политика за промотирането на френските учебни заведения и франкофонските програми в България. Целта е да се засили сътрудничеството между университети и предприятия, както и да се дадат по-големи възможности за обучение и развитие в актуални програми и последваща професионална реализация. 
На събитията „Монтюпе“ ще предостави информация за дейността си и отрасъла, в който оперира, както и за свободни работни позиции и стажантски програми, сред които Инженер контролно-измервателни прибори и апаратура (КИПиА), Индустриален инженер, Инженер поддръжка, Технолог, Координатор качество и Резидентен инженер.