През септември инфлацията в България се повиши слабо спрямо август, докато на годишна база се ускори до 4-месечен връх, съобщи НСИ. Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през септември с 0,2% спрямо август, когато се повиши с 0,1%, като това представлява трето поредно нарастване на месечната инфлация. 
На годишна база инфлацията се ускори рязко до 2,1% (спрямо септември 2016 година) от 1,4% през август. Поскъпването от началото на годината е с 1,3%. Числата още изглеждат твърде скромни, но вече е факт, че инфлацията изпреварва лихвите по депозити и покупателната стойност на държаните в банките пари намалява.
Данните на НСИ са пореден знак, че през настоящата година българската икономика ще успее да се измъкне от състоянието на дефлация или на ценова стагнация, в което се намираше от август 2013 година насам. Минималната инфлация се смята за стимулираща икономика и политиката на Европейската централна банка е да я поддържа на ниво около 2% годишно.