Над 20 процента от винените сортове грозде в Русенско са унищожени напълно от градушката през лятото, съобщи директорът на областната дирекция „Земеделие“ в Русе Борислава Братоева. 
В региона има 2021 дка лозови масиви с винени сортове, като от тях 1574 дка са обрани, а останалите 447 дка са били унищожени от природните бедствия. Резултатът е набрани 990 тона грозде, като средният добив от декар е 629 килограма - с 3 кг повече от миналата година. 
Гроздоберът на десертните сортове, от които в Русенско има 362,8 декара, вече е приключил. Обрани са 320,8 дка, а останалите са унищожени от градушката. Средният добив е 348 кг/дка, като за миналата година той е бил значително по-висок - 467 килограма. 
Ожънат е и слънчогледът. От засетите 471 797 дка пропадналите площи са 5761 дка. Средният добив е 210 кг/дка, а през миналата година е бил 242 кг/декар. 
Прибрана е и 95 процента от царевицата. В областта са засети 258 300 дка, като от тях 487,3 дка са пропадналите площи. Средният добив е 696 кг/дка.