Новият винен сорт Кристален на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ е сред участниците в конкурса за иновации, съпътстващ международната селскостопанска изложба „Агра“, която се провежда през февруари. Научното звено ще има свой щанд в палата 6, сектор А на изложението, където ще представи последните си разработки и посадъчен материал от най-търсените сортове пшеница, люцерна, овес и др., съобщи за „Утро“ директорът на ИЗС доц. Галина Дякова. 
Сортът Кристален, който заедно с Мискет Викинг получи одобрение от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол през миналата година, се разработва от далечната 1996 г. Със селекцията му се занимават Галина Дякова и Ралица Минчева. Създаден е чрез хибридизация на сортовете Памид Русе 1 и Кайлъшки мискет и е  ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Както и Мискет Викинг, той е с повишена зимоустойчивост, изисква ограничено третиране срещу мана и брашнеста мана и се очаква да предложи нови възможности за лозарите от региона, където студовете през зимата не са изключение.
В момента институтът е в процес на създаване на маточни насаждения за двата си нови сорта, които ще бъдат на пазара след година две. Очаква се всеки момент да пристигнат и сертификатите от патентното ведомство, за да бъдат марките защитени. 
ИЗС „Образцов чифлик“ започва целенасочена работа, за да може от догодина да предлага на пазара и сертифицирани за биологично производство семена. В момента нормативната уредба позволява на стопаните да използват за екологичните си продукти всякакви семена. Това обаче ще се промени от 2020 г., когато за сертифицираните като биологични продукти ще трябва да се използват и отгледани по биологичен начин семена. И институтът ще бъде готов да предложи такива за пшеница, люцерна, овес и други, обясни Галина Дякова.