Учените от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" се похвалиха с два нови вида бяло винено грозде на вчерашния Трифон Зарезан. Това са Бейби кристален с мискетов аромат и Мискет викинг. Двата сорта бяха представени по време на Деня на лозата в началото на септември миналата година, но сега вече имат и нужните удостоверения от Патентното ведомство.
По качество на вината са аналози на шардоне и мискет отонел, но са устойчиви на гъбни болести. Това е добре за производителите на биологично чисти и екологични вина, защото няма да се налага третиране с пестициди за растителна защита, обясни директорът на института доц.д-р Галина Дякова.
Създаването на един сорт отнема около 18 години, като преди да се стигне до одобрението му, той трябва да бъде изпитан. Новите два сорта са преминали 4-годишни изпитания в Изпълнителната агенция по пробация и семеконтрол и през март 2018 г. са били одобрени със заповед на земеделския министър. Едва след това е стартирала и процедурата в Патентно ведомство.
Разработките на института в Русе се радват на сериозен интерес от години.
Напоследък се проявява силен интерес към сортове, при които не се налага да се третират с растително защитни препарати. Десертните ни сортове са известни в Мароко, имаме създадени насаждения там с тях. Към тях има интерес в Италия и Германия, тъй като са с много подходящи качества за условията на север, обясни доц.Дякова.