Силистренската „Пътперфект-Т“ поема ремонта на разбитите улици в кварталите „Родина“, „Чародейка“ и „Дружба“ - 1, 2 и 3. Договорът между изпълнителния директор на фирмата Желязко Друмев и кмета Пламен Стоилов вече е факт. Това всъщност беше третият последен договор по една от най-примамливите поръчки на общината за тази година - за проектирането и основния ремонт на първостепенната и второстепенната улична мрежа в Русе. Именно тази част на обществената поръчка привлече интереса на най-много строителни фирми - 3, като останалите две бяха отстранени от процедурата, а за победител бе определена силистренската фирма. Общата стойност на договора е 3 156 000 лева. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 календарни дни, от които 20 дни са предвидени за изготвяне на инвестиционните проекти, а останалите 160 за същинските строителни дейности. В този срок обаче не е включено времето, което е необходимо за съгласуване на техническите проекти и за издаване на разрешението за строеж. Освен това при спиране на строителството поради обективни причини, включително и лоши метеорологични условия, срокът за изпълнение се удължава със съответния период.