Във връзка с предстоящия отоплителен сезон в мебелните фирми започват извънредни проверки за отпадъците от производството с цел да се предотврати незаконното им последващо използване за отопление. Проверките се налагат и предвид констатираните в предходни години продажби на изрезки и парчета плоскости за отопление. Тези материали обаче съдържат смоли, бои и лепила и при изгарянето им се отделят органични замърсители, които замърсяват въздуха. Глобите в такива случаи за физически лица са между 2000 и 5000 лв., а за юридически от 1400 до 4000 лв.