Министерството на външните работи обявява общ конкурс за назначаване на 15 държавни служители на длъжност „стажант-аташе”.

Целта е да бъдат привлечени повече млади хора в българската дипломатическа служба, които ще имат възможност един ден да отстояват интересите на страната ни в чужбина или като градят външната ни политика от София. „Българската дипломатическа служба се нуждае от подмладяване. Освен конкурсите за стажант-аташета, обмисляме и по-бърз кариерен ръст на младите дипломати”, коментира по-рано по този повод вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Желаещите могат да внесат документите си за кандидатстване до 24 октомври. За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят минимум на няколко условия, а именно: да са български граждани и да нямат друго гражданство, освен на държава-членка на ЕС; да имат завършено висше образование със степен „магистър” в хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана; да владеят най-малко два чужди езика, поне единият от които да е официален за ООН или работен за Европейската комисия (английски, френски, немски, руски, арабски и китайски); да притежават компютърна грамотност; да не страдат от хронично психическо заболяване; да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

От МВнР уточняват, че онези кандидати, които владеят езици като албански, арабски, гръцки, иврит, италиански, китайски, корейски, румънски, руски, скандинавски езици, турски, фарси, хинди, холандски и японски, имат предимство при равни резултати с техни конкуренти от писмената и устната част от изпита.

Писмената част включва три етапа. Първият е решаване на тест от затворен тип за проверка на общата култура, както и тест от психолог. Следва разработване на аналитично есе по външнополитическа тема от въпросите в конспекта. Третата част е аналитично есе на един от езиците, с които се кандидатства. Текстът трябва да е с обем половин страница. Устната част включва развиване на въпрос от същия конспект, както и отговор на въпроси от членове на изпитната комисия.