Осигурили сме 2 милиона лева от корпоративен търговски заем, гарантиран от мен и от брат ми, за да възстановим емблематичната русенска сграда, известна като Старото Музикално училище. Това обяви вчера...