Промишленото производство нараства през август с 4,9% на годишна база, показват данните на Националния статистически институт. След отбелязания спад през януари това е седми пореден месец, при който показателят расте спрямо година по-рано. През август е отбелязан и ръст от 0,4% в сравнение с предходния месец.
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната (12,9%) и в преработващата промишленост (6,4%). Спад от 3,8% е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо година по-рано се наблюдава при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 29%, машините и оборудването с общо и специално предназначение - с 26,8%, лекарствата - с 21,5%, металните изделия, без машини и оборудване - с 18%.
Намаление е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 15,6%, напитки - с 13%, дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10,1%, хранителни продукти - с 4,3%.