Цехът за производство на чанти и елементи за обувки „Сана РУ“ ще бъде санкциониран заради силни миризми на разтворители, ацетон и лепила. Експертите от РИОСВ-Русе са извършили извънредна проверка миналата сряда след сигнали за миризми в района на училище „Алеко Константинов“. Установено е, че в едно от помещенията аспирацията не работи, а след пускането й миризмата на ацетон и лепила се е разнесла извън цеха. На следващия ден е направена още една проверка. Тъй като фирмата не е спазила разпоредбите на закона, предстои екоинспекторите да й напишат актове и след това да бъдат издадени наказателни постановления. Освен това цехът за кожени изделия има срок до края на годината да представи в инспекцията резултатите от извършени собствени периодични измервания, както й да направи регистрация на инсталацията, която работи с летливи органични съединения.