Две са фирмите, които искат да подпомогнат общината в подготовката на проектно предложение по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Документи по обществената поръчка на стойност 312 000 лева са подали софийските „Магистеруим“ и „Инфрапроектстрой“, стана ясно след отварянето на офертите. 
Предстои подготовка на прединвестиционното проучване за инсталацията и съпътстващата инфраструктура. Ще се събере и информация за източниците и количествата на разделно събраните битови биоразградими отпадъци. Предвидена e подготовка на план за използване на получения краен продукт, както и за третиране на остатъчния отпадък от инсталацията.
Проектното предложение се подготвя от община Русе, тъй като тя е водеща в сдружението за управление на отпадъците на регион Русе, в което влизат още общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Одобрената фирма ще помогне на общинските служители за необходимите документи за кандидатстване по процедурата. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на едно проектно предложение е 30.5 млн. лева. Инсталациите за анаеробно разграждане ще помогнат за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци в общините.