Кметът Пламен Стоилов забрани разкопаването на улици и тротоари за изграждане на подземни комуникации през целия зимен сезон. Заповедта влиза в сила от първи ноември и ще важи до края на март 2018 година. Всички обекти на техническата инфраструктура, които се изграждат в момента, трябва да приключат и да възстановят настилките до 15 ноември. Целта на забраната е да се осигурят нормални и безопасни условия за движение на пешеходците и автомобилите. При сняг и дъжд разкопаните улици и тротоари са сериозна пречка за това. Други мотиви за забраната са некачественото възстановяване на настилките през зимата, както и необходимостта от зимно поддържане на пътните трасета.
Заповедта не важи при неотложни действия, когато има аварии, а също и при реализирането на общественозначими обекти, които се финансират от общината и Европейския съюз. Няколко години подред от администрацията издават забрани за разкопаването на улиците и за изграждането на подземни мрежи през зимните месеци. Заинтересованите могат да се запознаят с проекта за решение и приложенията към него всеки делничен ден от 14 до 16 часа в общинския отдел „Транспорт“ на втория етаж в сградата на СБА, а до месец могат да се внесат писмени предложения и възражения в деловодството на общината.