В близките години Русе няма да има интермодален терминал. Това се разбра от писмения отговор на транспортния министър Ивайло Московски на депутатски въпрос. Както „Утро“ писа, проектът бе спрян и изваден от обхвата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, въпреки че до момента за него държавата бе похарчила близо 4 млн. лева. Това трябваше да бъде един от най-големите инфраструктурни проекти в региона на стойност 22 млн. евро, от който се очакваше да даде тласък на Русе в развитието му като логистичен център. От отговора на министъра се разбира, че ако интермодален терминал въобще се строи, това ще стане или чрез концесия, или на принципа на публично-частното партньорство. 
При оценката на проекта от Управляващия орган на оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ са получени възражения относно реализацията му, като са предложени допълнителни варианти за начина на изграждане на интермодалния терминал в Русе. Транспортното министерство също е извършило анализ и е препоръчало на НКЖИ, ако е необходимо, да преразгледа стратегията за реализацията на проекта. НК „Железопътна инфраструктура“ е приела, че е необходимо допълнително проучване на възможностите за развитието на направлението „север-юг“ на железопътната инфраструктура на страната, което е довело и до оттегляне на проекта за интермодален терминал край Русе от европейската програма. 
Едва след изготвянето на анализ за развитието на железопътната инфраструктура в региона, НКЖИ ще разполага с най-обективната оценка за необходимия капацитет, разположение и времева рамка за изграждането на ИМТ Русе, смята транспортният министър.