Прочутата Семизова къща на ул. „Иван Вазов“ ще бъде реставрирана, като ще запази досегашното си предназначение - приемна на общината, в която се настаняват за кратък престой високопоставени гости. Последната реставрация на сградата, която е архитектурна и художествена недвижима културна ценност от национално значение, е направена през 1982 година. В момента състоянието й е лошо, затова през последните години почти не се използва. Има повреди по конструкцията, множество пукнатини по стените и таваните. Вследствие на течове и проникналата влага външните и вътрешните мазилки са подкожушени и изронени. Таванските конструкции над партера са провиснали, а част от мазилката е паднала. Части от каменното стълбище откъм ул. „Иван Вазов“ са разместени, напукани, а на места дори липсват. Мозаечната настилка също е напукана и слегнала.
От общината са извършили прединвестиционни проучвания, направени са констатации за критичното състояние на обекта, придружени с подробно описание на вида, степента и местата на уврежданията. Анализирани са причините и са предложени мерки за решаване на проблема, а докладът е съгласуван с Министерство на културата. 
Предстои да се изготвят инвестиционен проект и комплекс от мерки, за да се спрат слягането и разрушенията в сградата и да се възстановят вече повредените елементи. В двора се предвиждат нова настилка и озеленяване. Оградата ще се ремонтира и ще се възстанови падналата част. Ще подобрят условията за обитаване и най-вече мокрите помещения. Сутеренът ще се превърне в зона за активен отдих със зала за фитнес, обслужващи помещения и удобна връзка с партера. Поради икономически съображения се предвижда етапно изпълнение на консервационно-реставрационните и ремонтните дейности. 
Едноетажната сграда в централната градска част с площ от 1332 кв.м е построена през 1892 година. Автор на проекта е виенският архитект Лудвиг Майер с участието на инж. Едуард Винтер. Построена е за жилище на известния русенски банкер Стефан Симеонов, а популярното й име Семизова къща идва от неговия зет - адвокатът Атанас Семизов, чието семейство обитава дома дълги години.