Д-р Волф Харлфингер (41) е юрист по образование. Започва кариерата си като адвокат в международната кантора Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, като работи в офисите й в Кьолн и в Лондон. Към екипа на „Кварцверке“ се присъединява през 2012 г., а успешното финализиране на сделката за покупката на „Каолин“ ЕАД през 2013 г. е повратна точка в неговото професионално развитие. Главен изпълнителен директор на „Каолин“ ЕАД от юни 2013 г. Женен, с четири деца.

- Г-нп Харлфингер, „Каолин“ ЕАД, част от германската група „Кварцверке“, попадна под мушката на двете враждуващи страни във Ветово - общинския съвет и кмета. Разкажете какво се случи и защо се стигна дори до съдебни дела?
- „Каолин“ ЕАД, като голямо минно предприятие на територията на община Ветово, трябва да съгласува редица свои дейности с общинските органи. Така се гарантира, че ще бъдат защитени интересите на всички заинтересовани. В рамките на такива съгласувания нашето предприятие подава регулярно заявления до общината, по различни въпроси, някои от които подлежат на разглеждане от общинския съвет. От известно време тези наши заявления не се придвижват, било защото не биват включвани в дневния ред на общинския съвет или заради някакви формални процедурни пречки да бъдат разгледани. 
- И си изпуснахте нервите?
- Завеждането на съдебно дело не е емоционално решение от наша страна. Ние сме длъжни да се грижим за правата на нашето предприятие и на неговите многобройни служители. У нас се насложи усещането, че общинският съвет във Ветово не реагира на нашите законно обосновани молби. Това води до несигурност, защото не можем да планираме. Това ни накара да подадем жалба срещу мълчалив отказ от страна на общинския съвет на Ветово. Административният съд в Русе потвърди нашето разбиране за нещата, което впрочем допълнително укрепва доверието, което имаме към административното правораздаване в България.
- Как си обяснявате случилото се - защо дружество, което е един от най-големите данъкоплатци в Русенска област, стана обект на дълбока междуличностна и политическа вражда във Ветово? Какво се цели с това?
- За нас е много трудно да разберем какво става зад кулисите и въобще как се взимат решенията в общинския съвет на Ветово. Не съм аз човекът на когото трябва да зададете този въпрос. Ще кажа само това: Ние си пишем нашето домашно и очакваме от другите да пишат своето. 
- Опита ли се ръководството на „Каолин“ да проведе разговори с председателя на общинския съвет и групите съветници преди да се стигне до съдебните дела?
- Разбира се, че сме водили такива разговори. Оставаме открити за диалог по всякакви делови въпроси. Такива, обаче, не са ни поставени. От наша страна категорично отказваме да ставаме обект или да заемаме страна във вътрешните спорове в общината.
Ние сме за прозрачно и открито сътрудничество с всички представители на държавата и на местните власти, на всички нива, без оглед на партийна принадлежност. Това е базата, върху която се изгражда атмосфера на конструктивност и доверие, към което ние като предприятие се стремим. 
- Но продължавате да инвестирате във Ветово?
- Нашите планове за инвестиции в региона на Ветово са категорични! Заводите ни във Ветово и Сеново са от ключово значение за дейността ни в България и ще направим всичко необходимо да приведем състоянието им до европейското ниво, с което ще гарантираме и дългосрочната ни конкурентоспособност.  
С тази цел разработихме сериозна инвестиционна програма и през следващите пет години ще вложим над 100 милиона лева. Програмата включва поредица от ремонтни дейности, но и изграждането на цели нови производствени мощности. 
Ключово за нас е изграждането на стабилна система за дуално обучение, която стартирахме в сътрудничество със СУ „Васил Левски“ във Ветово. Преди по-малко от месец г-н Роберт Линдеман-Берк, председател на нашия надзорен съвет и управляващ съдружник на дружеството-майка „Кварцверке“ ГмбХ, откри изградения от нас Център за дуално обучение в завода ни във Ветово, в присъствието на учениците от първата ни паралелка. Центърът е разположен на площ от над 1000 кв.м, с три класни стаи, учителска стая, компютърна зала, учебна работилница по механотехника, предстоящо оборудване на работилница по електротехника, съблекални, санитарни помещения. Едно истинско бижу. Много се гордеем с това. Комбинацията между професионално училищно образование и практическата работа в най-модерните възможни условия в нашето предприятие ще даде на младите хора от целия район невероятни шансове. 
- Как виждате бъдещето си в региона?
- Ние ще продължим да развиваме „Каолин“ ЕАД с цялата си енергия и страст. Ще инвестираме в заводи и в хора. От нашия успех ще спечелим не само ние, но и целият регион и хората, които живеят тук. Уверявам ви, че много скоро споменатите в началото на този разговор дисонанси между „Каолин“ ЕАД и общинския съвет на Ветово ще са останали в миналото.