Най-големият работодател в областта - „Каолин“ ЕАД - осъди общинския съвет във Ветово по две дела, заради мълчалив отказ. Повод за делата в Административния съд в Русе станаха процедурни хватки на избраниците през февруари т.г., чрез които са отхвърлени две заявления на дружеството за издаване на разрешения за изработване на подробни устройствени планове /ПУП/ за общо десет имота в землището на Ветово.
Имотите са собственост на „Каолин“ и се намират в площта на находище „Есенниците“, което се разработва от дружеството от повече от десет години, а добитата каолинова суровина обезпечава работата на заводите в Сеново и Ветово. Целта на ПУП-овете е продължаване на добивната дейност в концесионната площ.
Заявленията на „Каолин“ са депозирани до общинския съвет чрез кмета на общината Георги Георгиев и са стандартна, формална процедура, предприемана от всеки инвеститор в собствения му имот. Подобни заявления са обичайна част от дневния ред на почти всяко заседание на всеки общински съвет. Въпреки това, на заседание на постоянните комисии на общинския съвет във Ветово точките на „Каолин“ не са допуснати до дневния ред на съвета. Основните спорни моменти са свързани със статута на обслужващите имотите пътища, което няма връзка с искането на фирмата. Тъй като по заявленията на „Каолин“ няма мотивирано решение или заповед, то е налице мълчалив отказ, който следва да бъде отменен, посочват в мотивите си магистратите.
Изглежда, че „Каолин“ става заложник на битките между кмета и общинския съвет, които разтърсват Ветово през последните две години. Друга, по-неприятна възможност е общинският съвет да притиска „Каолин“ в интерес на трети лица. Какъвто и да е случаят, общинарите във Ветово си играят с огъня, като блокират дейността на най-големия работодател и данъкоплатец в региона, осигуряващ работа на хиляди хора.
„Не разбираме как се вземат решенията в общинския съвет във Ветово. Ние сме за открит и конструктивен диалог по всички въпроси, но категорично отказваме да ставаме обект или да заемаме страна във вътрешните спорове в общината“, заявиха от компанията /вижте интервюто с главния изпълнителен директор на „Каолин“ д-р Волф Харлфингер/.