Обучителни семинари в Румъния, Австрия и Швеция, 15 преносими компютъра, 15 мобилни телефона, копирна техника, телевизор, два климатика, столове и бюра. Това се предвижда по проект, който ще бъде изпълняван от общинската администрация в Ценово в партньорство с Окръжния съвет в Гюргево и областната администрация в Русе. Целта му е да се повишат капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции при трансграничното сътрудничество. Проектът се финансира по трансграничната програма Интеррег между Румъния и България, а на сесията вчера ценовските общински съветници му дадоха зелена светлина. Бюджетът за община Ценово е 425 000 лева, от които 8500 лв. са собствено съфинансиране. Срокът е 18 месеца, като за този период ще бъдат наети и петима души, които ще управляват проекта.