Доброволци от Общината продължават да се включват в почистването на зелените площи и местата за отдих и игра в Русе като част от кампанията „Да изчистим България заедно“. В зелената инициатива вече участваха общински служители от дирекциите „Екология и транспорт“, „Правни дейности“, „Административно обслужване“ и „Финансово стопански дейности“. На 3 октомври предстои участието и на дирекциите „Хуманитарни дейности“ и „Обществен ред и сигурност“. Всеки желаещ да вземе участие може да получи съдействие и допълнителна информация на телефон 082/506 793, както и да съобщи мястото на почистената площ и количеството събрани отпадъци, които трябва да бъдат извозени.