От години се борим занемарената постройка пред вход Е на жилищния блок „Добружда“ в квартал „Възраждане“ да бъде премахната. В района няма къде да се паркира, а тази неподдържана сграда е като цирей, изключително грозна гледка. С този сигнал живeeщи в блока се обърнаха към „Утро“, като споделиха, че през годините са пускали жалби до общината, но без резултат. По думите на хората постройката е 100% законна, но настояват тя да бъде съборена, тъй като не се стопанисва. 
„Утро“ се обърна към общината, откъдето веднага беше извършена проверка и се оказа, че имотът е частна собственост. Правени са няколко предписания през годините на собствениците да поддържат сградата в нормален вид. От общинска администрация обаче обясниха, че няма как да дадат предписание постройката да бъде премахната, тъй като тя няма конструктивни проблеми.