Известие, че до починалата й преди 56 години майка е изпратено писмо от Общината, получи от пощата възрастна русенка, живееща в близост до Американското пазарче в центъра на града. Подобни съобщения били изпратени до още няколко нейни отишли си от този свят съседи. Разтревожена, че става въпрос за някакви неуредици с наследствените им имоти и че вероятно ще трябва да плаща някакви пари, тя потърси съдействие от „Утро“.
„Майка ми почина през 1966 г. когато още бях малка, в Общината би трябвало да знаят това, защото неведнъж са ми издавали удостоверение за наследници. Как така сега изведнъж й пращат писмо“, чудеше се жената, на която така й не дали известието така че тя да разбере какво пише в него.       

Както обаче научи „Утро“, такива случаи съвсем не са толкова редки и се дължат на факта, че наследниците често пропускат да обновят информацията за собствеността на имота след като го придобият. По закон те трябва да го направят в едномесечен срок, но наказания за забавянето няма и стига данъкът за имота да се плаща навреме с институциите всичко е наред.
А рутинни уведомления до собствениците на имоти се изпращат от Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ на Общината по всякакви поводи като например намерения за промяна в устройствения план или за издаване на разрешение за строеж на обект, от което живущите около него биха могли да бъдат засегнати по някакъв начин. Базите данни на дирекцията са тези на Агенцията по кадастъра и както е обичайно у нас институциите не си говорят и не обменят никаква информация. И когато новият собственик не се е погрижил да обнови данните се получават случаи като на въпросната русенка, чиято майка сега би трябвало да е на 107 години.