Учебна евакуация заради пожар ще прекъсне работата в офиса на НАП в Русе днес в 16,30 часа, предупредиха от ведомството. Такива планови обучения русенската приходна администрация провежда ежегодно, за да подготви служителите за добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент. Специално внимание се обръща на защита на посетителите в сградата  и района при извънредни ситуации. 
Очаква се  учебната евакуация да приключи около 17 часа, след което ще продължи нормалното обслужване на граждани и фирми.