Фирми и домакинства държат в банките депозити на стойност 70.379 млрд. лева, показват данните на Българска народна банка към края на август. За пръв път спестяванията на нефинансовия сектор надхвърлят 70 млрд. лева.
Депозитите на домакинствата възлизат на 46.106 млрд. лв. (47% от БВП) в края на август 2017 година. Те се увеличават с 5.4% спрямо същия месец на 2016 г. 
Двойно по-голям е скокът на фирмените депозити. Нефинансовите предприятия държат в банките 20.919 млрд. лв., което е с 11.1% повече спрямо август миналата година. Сериозният ръст говори за известна несигурност относно бъдещето у фирмите, които предпочитат да държат милиарди в банките на почти нулеви лихви, вместо да ги вложат в разширяване на настоящия си бизнес или придобиване на нов. В същото време кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с едва 2.8% спрямо август 2016 г., което е под средните лихви по годишен заем. Което отново говори за известно задържане на вътрешните инвестиции.
Кредитите за целия неправителствен сектор възлизат на 52.522 млрд. лв., от които 31.238 млрд. лв. са отпуснати на фирми, а 19.372 млрд. лв. - на домакинства. Така на банките остават близо 18 млрд. лева, с които могат да си разменят заеми или да купуват държавен дълг. В последните години обаче емитираните от финансовото министерство ценни книжа са в твърде скромен размер, така че в трезорите остава значително количество неизползван ресурс.