Електроразпределителното дружество в Североизточна България няма да извършва планирани ремонти по мрежата през празничния 22 сеп-тември и последващите почивни дни. 

През периода 22-24 септември отчетниците на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще продължат да отчитат потреблението на клиентите по предварително обявения график. 63 дежурни аварийни екипа на дружеството са в готов-ност да реагират своевременно при необходимост през трите почивни дни.

В празничния ден онлайн касите в салоните на Български пощи и Ин-формационно обслужване няма да работят. Клиентите на компанията, които са пропуснали да покрият задълженията си за ток, могат да се възползват от възможностите за безкасово плащане или да платят в събота и неделя на работещите каси на Български пощи, EasyPay и FastPay. ЕНЕРГО-ПРО няма да прекъсва електрозахранването за просрочени задължения непосредствено преди празничния ден и през периода 22 - 24 септември.

За информация и сигнали клиентите на ЕНЕРГО-ПРО могат да се свърз-ват денонощно на телефонната линия на компанията 0700 1 61 61.