Народното събрание отхвърли на първо четене внесения проект за промени в Закона за храните, според който търговските вериги трябва да продават определен процент български стоки. Решението беше взето със 102 гласа „за“, 19 „против“, 90 се въздържаха. 
Освен фиксиран процент български храни в големите вериги според вида стока - над 70% за вино и млечни продукти, над 50% за плодове и зеленчуци и между 50 и 25% за месо, в проекта се предлагаха и други мерки като още по-къси срокове за разплащане с доставчици - 10 дни, затягане на контрола и солени санкции за неспазване на разпоредбите. Изискването за присъствие на определен процент български стоки не засягаше дребните търговци, малките магазини и специализираните бутикови магазини за търговия с храни.
Идеята за квотите очаквано беше приветствана от браншовите асоциации на български производители, които биха увеличили печалбите си. Протекционистичните мерки обаче противоречат както на пазарната логика, така и на общоевропейските правила. И резултатът от изкуственото подпомагане на едни производители за сметка на други ще бъде по-високи цени и по-ниско качество на продуктите в магазините. По тези причини официално отрицателно становище по проекта внесе и Комисията за защита на конкуренцията. Според регулатора, ефектът от подобни мерки би бил ограничен избор, по-високи цени, дефицит на стоки и вероятна наказателна процедура от Брюксел.