Народното събрание отхвърли на първо четене внесения проект за промени в Закона за храните, според който търговските вериги трябва да продават определен процент български стоки. Решението беше взето със 102...