Въпреки че спести към половин милион лева през август като спря топлата вода на целия град заради „наложителни ремонти“, „Топлофикация Русе“ явно не е успяла да излезе на плюс. Дружеството съобщи, че пропуска за втори път от началото на годината да извърши купонно плащане по облигационната си емисия. Малко над 119 хил. лева трябваше да бъдат платени до 24 август. 
Това трябваше да бъде седмото лихвено плащане, а облигационерите още чакат шестото, което по график трябваше да бъде погасено на 27 февруари. Петото от август миналата година „Топлофикация Русе“ плати чак в края на този януари и закъснението се увеличава. Облигационната емисия за 4 млн. лева бе пласирана в края на 2014 г., а парите похарчени основно за доставка на въглища.
В същото време дружеството продължава да отчита фантастични печалби. За полугодието финансовият отчет показва близо 8 милиона плюс, наистина само счетоводни, без съответстващите им парични потоци да са налице. Но фактурираните вече вземания все някога трябва да бъдат платени.
През юли „Топлофикация Русе“ постигна още един значителен финансов успех, класирайки се в търговете и за трите лота за осигуряване на студен резерв. Това бе неочаквано за някои след проблемите, които централата срещна през януари, когато от нея бе поискано да осигури обещаната допълнителна мощност в кучия студ, но тя не успя да го осигури навреме заради „замръзнали въглища“. Аналогични проблеми имаха и други ТЕЦ-ове на Христо Ковачки, които сега също печелят на търговете на Електросистемния оператор.
За зимните месеци между 1 октомври и 31 март „Топлофикация Русе“ се е ангажирала да държи в резерв 92 мегавата за максимум 4368 часа. Тези 401 856 мегавата ще бъдат платени по 10,99 лева, което прави над 4,4 млн. лева. За осналите два лота за август-септември и април-юли ЕСО ще плати за още 329 400 мегавата по 7,68 лева или общите приходи за русенската централа ще бъдат близо 7 млн. лева. Колко ще са разходите и печалбата зависи от времето и това каква част от тази разполагаемост ще бъде активирана.