Покривната конструкция на кметството в Кривина се нуждае от спешен ремонт, тъй като и при най-слабия валеж в помещенията на административната сграда има течове. В тази връзка са необходими 25 000 лева, а на извънредната сесия в Ценово вчера общинските съветници гласуваха промяната в бюджета на общината. 
Освен това бяха одобрени и 20 000 лева за закупуване на нов котел за отоплителната инсталация и комина в общинската администрация. Още в края на предходния отоплителен сезон котелът, който е закупен преди 16 години, се спука и не може да се възстанови.