Идеята за транспортен коридор между три пристанища в Гърция - Солун, Кавала и Александруполис и три в България - Варна, Бургас, Русе се е развила във времето. Това стана ясно от казаното от Ивайло Московски, министър на транспорта и информационните технологии, който коментира подписания на 6 септември в Кавала меморандум за изграждане на коридора.  
„Проектът в първата си фаза включваше връзка между пристанищата Бургас и Александруполис. Впоследствие придоби развитие и включихме повече пристанища от българска и от гръцка страна, както и да има възможност стоки, хора и товари да бъдат прехвърляни от един на друг вид транспорт. Добавиха се пристанищата Солун, Кавала, Александруполис през Свиленград и българските Бургас, Варна и Русе. Участъкът, който трябва да бъде доизграден, е остойностен като 1 милиард и 70 милиона“, заяви Московски. 
„Участъкът Александруполис-Бургас може да стане до 2-3 години. Изграждането на интермодалните терминали /комбинирани за различни видове транспорт - б.р./ на Варна и Русе ще отнеме повече време - може би до около 10 години този коридор ще бъде факт“, поясни транспортният министър.
„Модернизацията на влаковата транспортна система е сложен процес, а там, където има проблемни участъци, влаковете трябва да намаляват до безопасна скорост. Създаваме съвместен екип с Гърция. Начинът за финансиране тепърва ще бъде договарян с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка“, коментира още Московски.