57 345,41 лв. трябва да плати „Диакос“ ЕООД на „999 Иван Асенов“ ЕООД. Това реши Районният съд в Русе по дело, заведено от второто дружество. 
На 28 март 2011 г. двете фирми сключили договор, според който втората трябвало да продаде на първата хербициди за 109 875 лв. Длъжникът получил стоката и на няколко вноски платил за нея 52 529, но остатъкът от 57 345 лева останал да виси. Фирмата продавач така и не ги получила и за да си ги вземе, завела дело в Районния съд. 
Там обаче се оказало, че човекът, който представлява „Диакос“ ЕООД, не може да бъде открит, не било ясно дори дали е в България или е заминал в чужбина. Затова съдът се е произнесъл с неприсъствено решение. До него се стига, когато ответникът не вземе никакво отношение към заведения срещу него иск, който пък се уважава изцяло. Неприсъственото решение не може да бъде обжалвано, то влиза в сила веднага.