Лек автомобил за изследователски и учебни цели по програма на компанията „Рено Технологии - Румъния“ получи вчера Русенският университет. Студенти от Транспортния, Аграрно-индустриалния и Факултета по електротехника, електроника и автоматика могат да правят свои изследвания и проекти за подобрения и нов дизайн, като използват новата придобивка. Ръководителят на изследователския център на компанията Ливиу Попеску и ректорът на РУ проф.Велизара Пенчева подписаха приемо-предавателен протокол и обсъдиха възможностите за практики на русенски студенти в заводите в Румъния.