С подаване на заявление земеделците ще могат да отглеждат канабис легално, съобщи пред БНР Стефка Дамянова, експерт в Министерството на земеделието, храните и горите. 
Министерството ще издава разрешително, което ще важи една година. То ще дава право на стопаните да сеят една година марихуана на точно определена площ. 
Това предвижда проектонаредба, публикувана на страницата на земеделското ведомство. 
Позволението важи единствено за канабис, отглеждан за отделяне на влакно, семена за фураж и храна, както и семена за посев.
Растенията не могат да съдържат повече от 0,2 тегловни процента от активната упояваща съставка тетрахидроканабинол, основна за нелегалната марихуана.
Узаконяването на този вид отглеждане на практика беше регламентирано миналата година с промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В тях беше установено, че позволението трябва да се дава от земеделското министерство.
До внасяне на конкретна проектонаредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на канабис се стига в края на април т.г. при служебния министър Христо Бозуков.
Тя е била качена и за обществено обсъждане, като срокът за него е изтекъл в края на май. Сега редовното правителство ще я въведе в сила.
„След засяване се предвижда в проекта на наредбата да се информира съответната областна дирекция на МВР за извършена сеитба, като се предостави и копие на издаденото разрешение и съответно информация за местонахожденията на засетите площи“, уточни Дамянова.
Право да отглеждат канабис по строгата система ще имат само регистрирани земеделски производители, които подадат съответна молба по образец в министерството.
Изрично ще се уточняват сортовете, видът и количеството продукция, така че тя да отговаря на законовите рамки.
Експертът в МЗХ още изтъкна, че и към момента над 1000 дка в България са легално засети с канабис.
И до този момент фирми можеха да кандидатстват за отглеждане на коноп с до 0,2% ТХК (THC), но законовите процедури бяха далеч по-неясни.