В отворено писмо до президента Румен Радев русенци от Фейсбук групата за чист въздух настояват да се вземат мерки за спиране на тровенето на града. Те се обръщат към държавния глава, тъй като „въздухът на Русе не е замърсен, а системно и от години е отровен. Всекидневно над града, предимно нощем, във въздуха присъстват многократно превишаващи нормата на безопасните стойности фенол-формалдехидни смоли, амини, производни на бензена, неметанови летливи органични съединения, отпадъчни петролни продукти и богат коктейл от всевъзможни субстанции с неясен произход“.
Членовете на групата са изброили редица заболявания, сред които най-много онкологични, от които страдат русенци, бележат ръст в последните години и засягат хора от всички възрасти. Според тях причина за това е замърсяването на въздуха с опасни химикали от различни индустриални производства.        Те настоятелно искат от президента да се предприемат мерки, в противен случай ще се прибегне до „крайни граждански законни действия за постигане на исканията“  им. В осем точки са посочени и конкретните мерки: закупуване на апаратура от държавата за измерване на вредните емисии от предприятията; нощни обходи на инспектори от РИОСВ; спиране на производства до въвеждане на мерки за спазване на екозаконодателството; публикуване на инвестиционния план на всички заводи; електронни табла пред тях, които да показват веществата, които се изхвърлят във въздуха; дългогодишна програма за справяне с проблема; организиране на граждански експертен съвет и конкурс за директор на РИОСВ, който да не бъде сменян при всяко ново правителство, а да е с определен мандат. 
Сред другите искания са: в рамките на месец да се поставят електронни табла за постоянен мониторинг на състоянието на въздуха в Русе, които да отчитат резултатите от замерванията и „подвеждане под наказателна отговорност на виновниците за геноцида над града“. Настоява се и за пълна проверка на пречиствателните апаратури на всички химически производства в Русе, като при съмнение за нередност те да се затварят до отстраняване на проблемите. Иска се и монтиране на термокамери за 24-часово обследване на неорганизираните емисии от завода на „Монтюпе“, посочен от тях като основен замърсител. 
Писмото завършва с настояване „държавните мъже и жени да останат на българска позиция и да направят всичко нужно, за да спасят града от унищожение“.