За втора година община Русе провежда Младежка академия за активни млади русенци. В нея участват 25 младежи и девойки от 8 гимназии, повечето от тях са активисти на Младежкия парламент и клуб „Дебати“ към Общинския младежки дом. Тридневното обучение е финално събитие в програмата „Младежко лято в Русе“ и включва семинарни и спортни занимания. Темите обхващат изкуството да се говори пред публика, лингвистични умения и невербална комуникация, простор на личностния потенциал и модели за здравословен начин на живот.