Пет от ликвидните компании на Българска фондова борса са поскъпнали с по над 100% от началото на 2017 г. до 21 август за радост на инвестиралите в тях, които са удвоили капитала си. За същия период основният борсов индекс SOFIX се е покачил „само“ с 22 на сто.
Рекордьор по ръст са книжата на „Корадо България“. Повишението по позицията е от 138.6%. Ръстът се дължи както на добрите финансови резултати на дружеството, така и на решението за увеличение на капитала със собствени средства. „Доверие Обединен Холдинг“ заема втората позиция с повишение от 131.1%. Към момента компанията е включена в два от четирите основни индекса на Българска фондова борса - BGBX40 и BGTR30. Придобиването на значителен дял от капитала й от групата на „Софарма“ влияе в най-голяма степен на цената на акциите на дружеството.
Третата позиция по ръст се държи от „Енергоремонт Холдинг“. Компанията добавя 119.3%. Ръстът по позицията идва, след като холандската компания Dietsmann официално финализира сделката по покупката на 97% от публичната компания.
Ръст от 110 и 100% от началото на 2017 г. отчитат и двете туристически дружества, търгувани на Българска фондова борса - „Златни пясъци“ и „Слънчев бряг“. Новините за силен сезон по родното черноморие насочват част от инвеститорите към тези компании, в очакване на силни финансови резултати за деветмесечието на годината, когато ще се отчита периодът от 1 юли до 30 септември, който традиционно е най-добър за компаниите от този сектор.