След като през октомври борсовите ни индекси прекъснаха тримесечна серия понижения и отбелязаха плах ръст, те отново навлязоха в минусовата територия през ноември. Измерителят на сините чипове SOFIX отчете спад от 1.84% до 437.01 пункта и от началото на годината е на загуба с 16,67%. 
Индексът на най-ликвидните компании BGBX 40 падна с 1.69% до 88.16 пункта. Равнопретегленият BG TR30 завърши месеца със спад от 1.60% до 363.85 пункта, а измерителят на имотните компании BGREIT се понижи с 0.45 % до 95.14 пункта.
Компанията с най-голям оборот за месец ноември 2015 г. бе „Сирма Груп Холдинг“ АД, с реализиран обем от 5 569 577 лева. На второ място се нареди Химимпорт АД (привилегировани) с реализиран обем от 1 179 998 лева. Представителите на дружествата със специална инвестиционна цел в класацията са „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ заеха следващите две места.
Най-печеливша компания през месец ноември 2015 г. бе ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, която постигна ръст от 33.78%.