Варненската фирма „Весела“ ООД трябва да плати неустойка на община Русе заради некачествен ремонт на Европейското училище, реши Районният съд. 
Случаят е с петгодишна предистория. Фирмата е сред избраните след обществени поръчки да участват в проекта за повишаване енергийната ефективност в седем русенски училища. По него са предвидени топлоизолации по фасади и тавани и ремонт на покривите. Важна част от работата е поставянето на нови олуци, водосточни тръби и обшивка от поцинкована ламарина. Гаранционният срок на ремонтите е до октомври тази година. 
Работата била завършена в срок, а сградите приети с необходимите документи. В шест от тях нямало проблеми, но само след няколко месеца, през април 2013 г., в СОУЕЕ се появил теч от покрива. Оказало се, че има разместена водосточна тръба до входа на училището, че не е монтиран обратно спусък на заземлението на физкултурния салон и не е възстановен прожектор на челната фасада. Последвали предписания за отстраняване на дефектите. От „Весела“ ООД обаче направили само уплътняване на ламаринените обшивки около течовете, а останалите работи от училището си свършили сами. 
През февруари 2014 г. покривът пак протекъл и то на същите места. Заради заледяване пък паднали и част от водосточните тръби. Последвал нов оглед, след който на варненската фирма било указано да възстанови тръбите, да провери дали олуците са разместени, да възстанови горната част на топлоизолацията около тях и да боядиса петната от теча. От всичко това било направено само вътрешното козметично боядисване, което накарало община Русе да потърси нова фирма за необходимите поправки, като предварително уведомила „Весела“ ООД за намеренията си да поиска от нея възстановяване на стойността на ремонта в двоен размер, както е вписано в договора. 
Всички недостатъци били отстранени, а сметката излязла 3812,92 лева. Умножена по две, сумата става 7625,84 лева. 
Местната власт си я потърсила чрез съда, в който от „Весела“ ООД изтъкнали, че не дължали парите, защото в договора било посочено, че гаранцията покрива само дефект, повреда или недостатък, а причините за течовете и другите проблеми били неправилна експлоатация, обилни снеговалежи и повреждане от трети лица. 
Защитната им позиция обаче била опровергана от назначената експертиза, според която в основата на всички неприятности е некачествената тенекеджийска работа на варненската фирма. Това предопределило изхода на делото в полза на община Русе. Решението може да се обжалва пред Окръжния съд.