Туберкулозата има леко завишение от началото на годината. За 2016-а регистрираните болни са били 33, а до момента са установени 36, като до края на годината се очаква броят им да нарасне. Данните бяха съобщени от главния инспектор в Регионалната здравна инспекция д-р Елисавета Светославова и началника на отделението за туберкулозно болни в белодробната болница „Д-р Димитър Граматиков“ д-р Николай Колев. Той е и областен координатор на програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България“ към здравното министерство. По нея започват безплатни изследвания на 600 човека от 4 до 15 септември чрез подвижен флуорограф в русенските квартали Трите гълъба и Селеметя в Средна кула и в села с преобладаващо ромско население в областта.
На всички рискови пациенти ща се направи манту, след което на положителните ще се приложи схема на лечение, за което ще ни помогне и център „Динамика“, допълни д-р Колев.
Тази програма има за цел да намали случаите на туберкулоза сред ромското население, наркоманите и болните от ХИВ/СПИН. Нашата болница е една от водещите в страната по отношение на организацията на цялостната дейност и с водения лечебен процес за туберкулозата. От 2006 година, когато стартира програмата, спадът на новозаболелите е очевиден, но това не е достатъчно. Целта е заболяванията да спаднат с 40%, каза управителят на белодробната болница д-р Светослав Дачев.