Атрактивните огромни миди, които се откриват масово от около две седмици на брега на Дунава в Русе, се оказаха инвазивен нашественик от Китай. От снимките, изпратени до БАН, специалистите от отдел „Биоразнообразие и екосистеми“ констатираха, че става дума за китайска блатна мида.
Първите данни за наличието й в река Дунав са от 2005 година, а наблюденията сочат, че популацията на вида се развива с бурни темпове. Тя не е опасна директно за останалите животински видове, но атакува основно преките си български конкуренти - два вида блатни миди, като ограничава хранителните им ресурси. Новият нашественик вече се наблюдава и по притоците на река Дунав, като например в река Янтра вече е достигнал над Велико Търново, коментира Теодора Тричкова от БАН. Тя сподели, че при тях са постъпили екземпляри с размер от 22 сантиметра, като има сигнали и за екземпляри с размер до 26 сантиметра. 
В същото време русенци продължават да събират черупките от мидите, най-вече като сувенир. Жените споделят, че ги обработват с белина, след което те добиват различни цветови окраски - оранжево, кафяво, жълто и се превръщат в интересен декор с цветове и размери. Рибарите от своя страна коментират, че от тези миди става идеална стръв за сом. Нашествието им се наблюдава обикновено в началото на месец август, когато температурата на водата се повишава. Част от мидите мигрират към по-хладни води или умират и течението на реката ги изхвърля на брега.