На 15 август изтича срокът за подаване на заявления за плащане на изпълнени договори от Националната програма по пчеларство 2017-2019, напомнят от Държавен фонд „Земеделие“. Приемът на документи по мерки А, Б, В, Г и Д в областните дирекции започна от 5 юни. До момента са приети 1311 заявления. 
Кандидатите могат да заявят плащане за всяка една дейност от националната програма, която са се ангажирали да изпълнят. За да получат финансиране, те трябва да имат валидна регистрация като земеделски стопани и да са подали актуална информация за регистъра на пчелините на БАБХ.
Фонд „Земеделие“ ще преведе финансовата помощ след приключване на задължителните административни проверки, на внесените от пчеларите документи. Ще бъдат извършени и проверки на място, за да се установи дали дейностите по договорите са изпълнени коректно. Земеделските стопани трябва да са извършили одобрените им разходи по програмата в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.